TAŞADAĞI SPOR

Takım Adı = TAŞADAĞI Takım Kaptanı = Abdullah Aktürk 1-Abdullah Aktürk 2-Ali Aktürk 3-Yusuf Çobanoğlu 4-Embiya Akyol 5-Gökhan Yiğit 6-Zeki Akyol 7-Muhammet Düzenli 8-Adem Akyol 9-Cengiz Akyol 10-Abdullah Pınar

18-05-2008 09:00
DEVOR SPOR
TAŞADAĞI SPOR

Avatar

Gülen Köyü

İlçe merkezine 5 km. uzaklıktadır. 2017 yılı sayımına göre nüfusu 519’dur. Bu köyün ilk yerleşenleri değişik söylentilere dayanan bir görüşe göre Hititler’in bir koludur. 1486 tarihli tahrir defteri kayıtlarında bugünkü Dernekpazarı sınırları içinde gösterilen 4 yerleşkeden biri “Karye-i Oflare” nam-ı diğer “Visir” dir. Köklü bir geçmişi olan köyün adı, 1877 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesi’nde de “Visir” olarak geçer. 1915’te Sepetçiler olarak önerilen köyün adı 1960 yılında Gülen olarak değiştirilmiştir. 1929 sel felaketinde önemli ölçüde can ve mal kaybına uğrayan köylerden biridir.