İSTANBUL’DAKİ GÜLEN KÖYLÜLERİ DERNEĞİNDEN DUYURU

Yönetim kurulu Dernek merkezinde toplanarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 04.01.2020 tarihinde saat 19:00 da Dernek merkezi, duyuru panosunda, Dernek İnternet sayfasında, Dernek Whatsapp grubunda paylaşılarak, Güngören ilçesi Haznedar Kınalı Caddesi Seyran Sokak No: 2/4 adresinde, aşağıda belirtilen günden doğrultusunda yapılacağını, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantı tarihinin 11.01.2020 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

     1 – Açılış Yoklama,
     2 – Kongre başkanlık divanının seçimi ve imza yetkisinin verilmesi,
     3 – Saygı duruşu,
     4 – Derneğin feshinin görüşülmesi,
     5 – Kapanış.

Avatar

Gülen Köyü

İlçe merkezine 5 km. uzaklıktadır. 2017 yılı sayımına göre nüfusu 519’dur. Bu köyün ilk yerleşenleri değişik söylentilere dayanan bir görüşe göre Hititler’in bir koludur. 1486 tarihli tahrir defteri kayıtlarında bugünkü Dernekpazarı sınırları içinde gösterilen 4 yerleşkeden biri “Karye-i Oflare” nam-ı diğer “Visir” dir. Köklü bir geçmişi olan köyün adı, 1877 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesi’nde de “Visir” olarak geçer. 1915’te Sepetçiler olarak önerilen köyün adı 1960 yılında Gülen olarak değiştirilmiştir. 1929 sel felaketinde önemli ölçüde can ve mal kaybına uğrayan köylerden biridir.

Bir Cevap Yazın